⬅ כיצד להשתמש באפליקציה

תקנון

בהסכם זה המונחים “משתמש” מי שנרשם באפליקציה של חברת  טריטאיט כלקוח  ועשה שימוש בשירותים שמעניקה טריטאיט ללקוחותיה דרך האתר. 

טריטאיט הוקמה במטרה לתת מענה מקצועי מיידי  למצבי מצוקה רגשית שונים, שאינם מוגדרים כמצב חרום הדורש פעולה מידית. במצבים קיצוניים וחמורים יש לפנות לחדר מיון בבית חולים, למגן דוד אדום או למשטרה.

 

טריטאיט מחברת (מקשרת) באופן מיידי בין יועצים מקצועיים הכוללים פסיכולוגים מוסמכים /עובדים סוציאליים קליניים/מטפלים באמנות לבין לקוחות המעוניינים לקבל שירות ייעוץ מקצועי מאיש מקצוע העוסק במקצועות הנ”ל. 

טריטאיט הוקמה על מנת לאפשר לכל אדם החש מצוקה רגשית או זקוק לייעוץ מקצועי ספציפי/נקודתי, להיות מקושר באופן מיידי לאיש מקצוע הזמין לקבל את שיחתו ולהקל על מצוקתו. טריטאיט מציעה את איש המקצוע הקרוב ביותר מבחינה גיאוגרפית, למקרה שהמשתמש ירצה להיפגש עימו בסיום חבילת הייעוץ הטלפוני. 

טריטאיט הוקמה גם על מנת  להוות גשר לתחילת טיפול אצל משתמשים שמסיבות זמינות, מרחק גיאוגרפי וקושי בקביעת תור לאיש מקצוע מתאים לא עשו את הצעד הראשון לשיפור מצבם/תחילת טיפול. טריטאיט מאפשרת ללקוחותיה לבחור:

  1. פסיכולוג מוסמך באחד מתחומי ההתמחות הבאים: פסיכולוג קליני, פסיכולוג חינוכי, פסיכולוג רפואי, פסיכולוג שיקומי, פסיכולוג התפתחותי.  כל הפסיכולוגים הינם בעלי רישיון ורשומים על פי חוק.  
  2. עובד סוציאלי קליני הרשום בפנקס העובדים הסוציאליים (בעל תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית)
  3. מטפל באמצעות אמנות, רשום באגודה הישראלית לטיפול באמצעות אומנויות  (www.yahat.org) (בעל תואר שני בטיפול באמצעות הבעה ויצירה ממוסד מוכר)

אשר הסכימו לתת את השירותים שלהם בתנאים של  טריטאיט.

איתור של היועץ המתאים מתוך מאגר היועצים של טריטאיט יכול להתבצע בכל אחד מהקריטריונים הקיימים באפליקציה או בכל צירוף שלהם. הקריטריונים הם: התמחות, שם, מיקום הקליניקה, מין, שפה, מועדי זמינות.

על מנת להפוך ליועץ רשום במאגר של טריטאיט על היועץ לעמוד בכל הדרישות הקיימות בחוק בישראל לשם מתן היעוץ. דרישות אלה כוללות לימודים אקדמאים לתואר ראשון ותואר שני ממוסד אקדמי מוכר בתחום התמחותו. רק מי שקיבל תעודת הסמכה ממשרד הבריאות או נרשם בפנקס העובדים הסוציאליים או  באגודה הישראלית לטיפול באמצעות אומנויות יכול להירשם למאגר היועצים של טריטאיט. יועץ שנרשם במאגר היועצים של טריטאיט יקרא להלן “יועץ“. במקרים חריגים טריט איט תאפשר הצטרפות של יועצים נוספים, על פי שיקול דעתה. יועצים אלו יקראו במאגר “יועצים משלימים”.

יצוין שטריטאיט אינה אחראית להכשרת היועצים או להסמכתם. עניין זה תלוי באופן בלעדי במסלול ההכשרה והבחינות שקבע משרד הבריאות או ההכשרות הקבועות בחוק לרישום המקצוע. טריטאיט אחראית רק לכך שמי שנרשם במאגר היועצים שלה הוא בעל תעודת הסמכה שניתנה לו על ידי הגורם המתאים או שהוא נרשם באגודה הישראלית לטיפול באמצעות אומנויות.

טריטאיט אינה מעורבת בייעוץ הטלפוני ובטיפול בהמשך והיא אינה אחראית לתוצאותיו. על פי כללי משרד הבריאות היעוץ הינו פרטי וחסוי וטריטאיט לא תקבל כל פרטים על תוכן הטיפול או מה שנאמר בו. טריטאיט מקבלת מהיועץ אך ורק דו”ח כללי שיכלול את מספר הטיפולים ומשך הטיפול. 

למרות שטריטאיט מקווה שהשירותים הניתנים על ידה יועילו למשתמש ויסייעו לשפר את מצבו, קיימים מצבים שאינם מתאימים ליעוץ טלפוני או לשימוש בישומון טריטאיט וקיימת אפשרות שהיעוץ ו/או הטיפול שיינתן לאחריו לא ישפר את מצב המשתמש. לכן טריטאיט שבה ומדגישה שהיא אינה אחראית לכך שהשירות מתאים לכל משתמש או שהיעוץ שיינתן על ידי היועץ יסייע למשתמש. היעוץ, התאמתו למשתמש ואיכותו הינם באחריותו הבלעדית של היועץ.

המשתמש יכול  מיוזמתו למסור לטריטאיט מידע בדבר מידת שביעות רצונו מהיועץ. המשתמש אינו חייב למסור מידע כזה ומידע כזה יימסר רק אם המשתמש ירצה לעשות זאת. במידה והמשתמש ימסור נתונים בדבר מידת שביעות רצונו מהיועץ תהיה טריטאיט רשאית לעשות שימוש במידע זה תוך שמירת אנונימיות מלאה של פרטי המשתמש. טריטאיט תהיה רשאית להציג את הנתון במסגרת מידע נוסף על היועץ באתר או בכל דרך אחרת.

על מנת לאפשר למשתמש באתר טריטאיט לבחון את התאמתו ליועץ לפני כניסה לטיפול מאפשרת טריטאיט למשתמש לקיים שיחת הכרות טלפונית (שיחת ייעוץ ראשונית), במשך 20 דקות, עם כל יועץ שהוא רוצה לבחון. עלות שיחה כזו היא 72 ₪ והיא משולמת באמצעות כרטיס אשראי לפני תחילת השיחה. במידה והמשתמש אינו מרוצה מהיועץ או שהוא מעוניין לבחון יועצים אחרים, המשתמש יכול לקיים שיחה עם יועץ אחר, בתשלום נוסף של סכום זהה. 

שיחת הכרות (שיחת ייעוץ ראשונית) בעלות של 72 ש״ח תתאפשר רק פעם אחת עם כל יועץ. לאחר מכן, יוכל המשתמש לרכוש שיחה בת 30 דקות בעלות 180 ש״ח או חבילה של 5 שיחות ייעוץ טלפוני בעלות מוזלת של 150 ש״ח כל שיחה (סה”כ 750 ₪ ל-5 שיחות). 

לאחר השיחה הראשונה, תהיה למשתמש באפליקציה (אשר בוחר להפוך למקבל ייעוץ של אותו יועץ)  אפשרות לדבר עם היועץ שהוא בחר, בשיחות שתארכנה שלושים דקות, בעלות של 180 ש״ח לשיחה. יודגש, שלמשתמש אין כל התחייבות להמשיך את הייעוץ עם היועץ והוא יכול בכל שלב להפסיק את הטיפול.

במידה ומטופל יהיה מעונין לרכוש חבילה של 5 שיחות יעוץ, מחיר שיחת הייעוץ (באורך  30 דקות) יהיה 150 ₪ לשיחת ייעוץ, וסה”כ החבילה כולה תעלה 750 ₪. 

לאחר 10 שיחות ייעוץ טלפוניות במידה והיועץ והמשתמש שניהם מעוניינים להפוך את הפגישות לפגישות פנים מול פנים הם יהיו יכולים לעשות כן. 

משתמש שקבע תור עם איש מקצוע ולא הגיע לפגישה ולא ביטל אותה כ24 שעות לפני מועדה, יחויב במחיר מפגש אחד.

מובן שקביעת שיחה או מפגש בין היועץ למשתמש, תלויה וכפופה ללוח הזמנים ולזמינות היועץ וטריטאיט אינה יכולה להיות אחראית לנתונים אלה. על המשתמש לברר את זמינות היועץ ולוח הזמנים שלו עם היועץ ישירות, לפני תחילת היעוץ)

 הרשמה לישומון (אפליקציה) טריטאיט   

הרשמה לישומון (אפליקציה) טריטאיט מתבצעת באמצעות רישום ומילוי פרטי המשתמש המופיעים בדף ההרשמה ואישור תנאי ההתקשרות בישומון טריטאיט. אישור כל תנאי ההתקשרות בישומון מהוה מבחינתנו הסכמה לתנאי ההתקשרות וכמוה כחתימה על הסכם המשתמש. אם אינך מסכים לאיזה תנאי מהתנאים אסורה עליך הכניסה לישומון ואסור עליך השימוש בישומןן. 

המשתמש מתחייב כי כל הפרטים שהוא מוסר הינם אמיתיים, מדויקים ונכונים. במידה ואחד מהפרטים שהמשתמש מילא על עצמו באתר יסתבר להיות שגוי או לא נכון שמורה לטריטאיט הזכות לסיים את הקשר עם המשתמש באופן מידי.

במידה והמשתמש הינו מתחת לגיל 18, השימוש בישומון טריטאיט ויצירת השיחות עם היועץ כפופים לקבלת הסכמת ההורים של המשתמש. במקרה כזה אנא פנה באמצעות הישומון טריטאיט למוקד השירות של טריטאיט לשם קבלת סיוע/הכוונה וקבלת אישור לשימוש.

במקרה של יעוץ למשתמש אשר גילו מתחת לגיל 18 ואשר הוריו נמצאים בהליכי גירושים נדרשת הסכמת שני ההורים לשימוש בישומון ולקבלת היעוץ על פיו. במקרה כזה אנה פנה למוקד השירות של טריטאיט דרך הישומון לשם קבלת סיוע/הכוונה וקבלת אישור לשימוש.

השימוש באתר, בישומון (אפליקציה) וקבלת היעוץ

השימוש בישומון הינו מגיל 18 ומעלה ובתשלום באמצעות כרטיס אשראי תקף בלבד של המשתמש. 

קיימת אפשרות לטיפול בילדים ונוער, מתחת לגיל 18, בהסכמה של הוריהם. ההסכמה תעשה  בשיחת טלפון, שליחת צילום ת.ז וחתימה של שני ההורים על מסמך אישור השימוש בישומון טריטאיט על ידי הקטין והסכמה לקבלת הייעוץ על ידי הקטין. השירות זמין בכפוף לתשלומים הנ”ל שיבוצעו במקרה כזה באמצעות כרטיס אשראי של אחד ההורים.

 טריטאיט שומרת לעצמה את הזכות להחליט במקרים מסוימים ובשל נסיבות מסוימות לא לאפשר שימוש בישומון  או מתן שיחות ייעוץ דרך הטלפון לקטינים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.  

השימוש בישומון מתבצע תמורת תשלום. התשלום מתבצע באמצעות שימוש בכרטיס אשראי תקף הנמצא בבעלות המשתמש או בבעלות אחד מהוריו (במקרה של קטין).

התשלומים מבוצעים לטריטאיט כמפורט להלן:

  • בגין שיחת הכרות ראשונה עם יועץ שאורכה עד ל- 20 דקות – תשלום של 72 ₪
  • בגין שיחת יעוץ עם יועץ שאורכה עד ל-30 דקות – תשלום של 180 ₪

ניתן לקבל יעוץ כפול באורכו בן שעה תמורת תשלום בסך של 320 ₪.

  • במידה המשתמש מעוניין לרכוש מראש 5 שיחות טיפול תינתן לו הנחה במחיר. במקרה כזה בגין 5 שיחות טיפול עם יועץ,  באורך 30 דקות כל אחת – ישלם המשתמש סך של 750 ₪ (סה”כ 150 ₪ לכל טיפול במקום 180 ₪ לטיפול). ניתן לקבל טיפול כפול בן שעה גם במסגרת רכישה מראש של 5 טיפולים. במקרה כזה טיפול כפול בין שעה יעלה 300 ₪.

טיפול כפול, בהתאם לזמינות היועץ. 

תוקף כל חבילת שיחות ייעוץ הינו 6 חודשים. לאחר 6 חודשים, החבילה לא תהיה בתוקף.  

יצוין שהתשלום הנ”ל לחברת טריטאיט כולל את התשלום בגין היעוץ ליועץ והמשתמש לא יידרש לשלם ליועץ תשלום נוסף מעבר לתשלומים שהוא שילם לטריטאיט בגין שיחות היועץ הנזכרות למעלה, בהם השתמש.  

טריטאיט מצידה אחראית ומתחייבת כלפי המשתמש לשלם ליועץ את התשלומים המגיעים לו בגין שיחות היעוץ הנ”ל.

בגין פגישות פנים מול פנים של המשתמש עם היועץ, ישלם המשתמש את התשלום שגובה אותו יועץ בגין פגישות טיפול, פנים מול פנים.

היועצים אינם עובדים שכירים של טריטאיט. היועצים הינם גורמים עצמאים הפועלים תחת פיקוח והנחיות הגורמים הרלוונטיים על פי הדין בישראל. כך למשל פסיכולוגים פועלים על פי כללי משרד הבריאות וכללי האתיקה החלים על פסיכולוגים קליניים/חינוכיים/שיקומיים. עובדים סוציאליים קליניים פועלים על פי כללי החוק הקבוע במדינת ישראל ומטפלים באמנות פועלים על פי כללי האגודה הישראלית לטיפול באמצעות אמנויות. כללים אלה אינם נקבעים על ידי טריטאיט וטריטאיט אינה אחראית על כללי האתיקה של היועצים או על ישום כללי האתיקה על ידי היועצים. על נושאים אלה חלים כללי המשפט הישראלי והאכיפה שלהם מתבצעת על ידי ועדות האתיקה המקצועיות בהתאם לכל מקצוע ובמקרה של הפרת הדין על ידי משטרת ישראל ובתי המשפט. 

 

במידה והלקוח יהיה מעוניין בכך הוא יכול (אך לא חייב) למסור לטריטאיט משוב על מידת שביעות רצונו מהיועץ ומהטיפול. במקרה כזה טריטאיט שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את המשוב בישומון ולאפשר למשתמשים אחרים לראות את המשוב של הלקוח, ללא פרטים מזהים של הלקוח. טריטאיט לא חייבת לפרסם משוב על יועץ ויש לה זכות להחליט אם לפרסם את המשוב או לא – על פי שיקול דעתה הבלעדי!

המשתמש יכול בכל שלב להפסיק את הטיפול עם יועץ, מכל סיבה שהיא. 

תוקף כל חבילת שיחות ייעוץ הינו 6 חודשים. לאחר 6 חודשים, החבילה לא תהיה בתוקף.  

טריטאיט אינה חייבת לקבל כל משתמש והיא רשאית שלא לקבל משתמש אשר לדעתה אינו מתאים לסוג השירות הניתן על ידי טריטאיט.

במקרה של אי ביצוע התשלום על ידי המשתמש רשאית טריטאיט להפסיק את הטיפול ולמנוע ממשתמש כזה את השימוש בישומון טריטאיט.

טריטאיט אינה אחראית על הכשרת היועצים ואינה אחראית לסוג הייעוץ או הטיפול או התאמתו למשתמש. האחריות לסוג היעוץ או הטיפול ולהתאמתו למשתמש הינם באחריותו הבלעדית של היועץ. 

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר או בישומון של טריטאיט ובשירותים הניתנים על ידה הינם של חברת טריטאיט בע”מ . 

TREATIT הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר והאפליקציה, בפטנטים ובדגמים השונים הנוכחים בה, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר אפלקיציה ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר. אפליקציה, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן – “המידע”). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת TREATIT
TREATIT אינה אחראית למצב בו המשתמש או הגולש גורם להפרה ו/או מפר של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים.

טריטאיט מתחייבת לשמור על סודיות המשתמשים על סודיות כל המידע הנוגע למשתמשים, באופן סביר ועל פי דרישות הדין. טריטאיט לא תעשה שימוש בנתונים אלה אלא על פי המפורט למעלה ולשם ביצוע ניתוחים סטטיסטיים, לשם שיפור השירות שלה והגדלת יעילותה ורווחיותה. השימוש בנתונים יתבצע אך ורק על ידי עובדי טריטאיט או יועצים של טריטאיט אשר יחתמו על הסכמי סודיות מקובלים עם טריטאיט.

טריטאיט לא תמכור את נתוני הלקוחות לכל צד שלישי ולא תעשה בהם שימוש למעט השימושים המנויים לעיל. 

עוגיות ומשואות אינטרנט

כמו אתרי אינטרנט רבים, אנו משתמשים “עוגיות” ו-“משואות אינטרנט” כדי לאסוף מידע. קובץ cookie” “, עוגיה בעברית, הוא קובץ נתונים קטן המועבר לדיסק הקשיח של המחשב לצורך שמירת רשומות. “משואת אינטרנט” היא תמונה זעירה, ממוקמת בדף אינטרנט או בדוא”ל שיכולים לדווח על הביקור או השימוש של המשתמש באפליקציה. אנו משתמשים בקובצי עוגיות, ובמשואות אינטרנט כדי ליעל את הפעולה הטכנית של הישומון ואת השימוש בו. יש אפשרות לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שהוא לא יאשר לקבל קובצי עוגיות או ליצור מצב בו הוא יודיע לך לפני קבלת קובץ עוגיה למחשבך או המכשיר באמצעותו אתה גולש ברשת. עם זאת, אם אינך מקבל קובצים אלה, ייתכן שלא תוכל להשתמש בישומון. הישומון והאתר שלנו עשויים להכיל שימוש בקובצי עוגיות ובמשואות אינטרנט של שירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים שאינם מכוסים על ידי מדיניות הפרטיות שלנו ואין לנו גישה או שליטה עליהם. אנו עשויים גם להשתמש בקובצים של צדדים שלישים למטרות ניתוח אינטרנט, ייחוס וניהול שגיאות.

טריטאיט תגלה את הנתונים לצד שלישי רק כשהיא חייבת לעשות כך על פי צו של בית המשפט או לרשויות מוסמכות על פי החוק, על פי דרישה שתימסר לה כדין.

המשתמש נותן בהסכמתו לתנאי השירות את הסכמתו לכך שטריטאיט תעשה שימוש בנתוניו לשם ביצוע ניתוחים סטטיסטיים ולשם שיפור השירות שלה והגדלת יעילותה ורווחיותה.

למרות האמור לעיל מוסכם מפורשות שטריטאיט אינה אחראית לכל נזק אשר עלול להיגרם כתוצאה מגניבת נתוני הלקוח באמצעות נוזקה חיצונית או בשל כל סיכון הקשור או נובע מהשימוש ברשת האינטרנט. 

טריטאיט רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר שלה וממועד השינוי יחולו התנאים החדשים.

תקנון שימוש בישומון (אפליקציה)

השימוש בישומון על תכניו והשירותים הניתנים בו מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים באתר ובתקנון זה.

הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמשתמש לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

הנהלת האתר והישומון  רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

אין לעשות באתר או בישומון באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.

אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של המשתמש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המשתמש.

אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע שהזנת באמצעות האתר והישומון. הנהלת האתר/ישומון אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.

אסור למשתמש  לעשות באתר כל שימוש מסחרי לרבות בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המשתמשים הנרשמים לאתר או לישומון.

כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם היועצים באתר, וזאת בין אם בשיחה או בהתכתבות ובין במסגרת “פגישות “פנים מול פנים, הן באחריותך הבלעדית. מומלץ ביותר לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים אודות הצד השני לפני כל מפגש כזה, וכן לנקוט באמצעי זהירות מרביים לפני הפגישה הראשונה עם אדם לא מוכר. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.

בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.